Turneringer og propositioner

Turneringsprogrammet for 2017 ses nedenfor. Det enkelte afsnit udvides med yderligere propositioner inden tilmelding åbnes. I hver turnering vil turneringsledelsen endvidere fastlægge en match-i-matchen.

Lørdag, den 29. april:

Fourball stableford (Rød Match). Alle spillere med islæt af synlig rød farve i sin fremtoning tildeles en “rød bonus” på 2 point i matchopgørelsen.
Turneringsledelse: Dorthe og Carsten

Lørdag, den 27. maj:

Greensome med “livline”. Parret starter med 2 m snor, som kan anvendes til lejeforbedring. Den anvendte længde snor afklippes og anses for brugt.
Turneringsledelse: Mie og Jørgen

Lørdag, den 24. juni:

Fourball bestball stableford.
Turneringsledelse Ellen og Gunner

Lørdag, den 29. juli:

Foursome stableford.
Turneringsledelse Anni og Peter

Lørdag, den 26. august:

Scotch twosome.
Turneringsledelse Hanna og Ejgil

Lørdag, den 30. september:

Fourball slagspil (Flagmatch). Flaget sættes, når parrets samlede tildelte slag er opbrugt.
Turneringsledelse: Bestyrelsen