LS Generalforsamling

Hvert år indkaldes til generalforsamling den sidste tirsdag i september.

Forinden spilles 9 hullers match.

Såfremt der er forslag og emner som ønskes taget op på generalforsamlingen, skal disse fremsendes til bestyrelsen senest 2. tirsdag i september.

Agenda for generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beregning
  3. Aflæggelse af regnskab ved kasseren
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  5. Behandling af indkomne forslag og emner
  6. Eventuelt

Referat af generalforsamlingen offentliggøres på Skanderborg Golfklubs hjemmeside under Medlemmer, Sections, Ladies’ Section, LS Information.