Hulspil

Resultater opslås på opslagstavlen i kælderen under Ladies Section.

Hulspilsmatchen starter midt i maj og spilles efter cup-systemet, med 3/4 handicap, så alle kan være med!
I hulspil spilles der om de enkelte huller.

Vinderen af et hul er den spiller, der spiller sin bold i hul med færrest slag.
¾ handicap beregnes ud fra spillernes banehandicap (antal tildelte slag).

Eksempel:
• Spiller A har 29 tildelte slag på banen
• Spiller B har 14 tildelte slag på banen
• ¾ af de 15 slag som er differencen er: 15: 4 x 3 = 11,25
• Der rundes op og ned efter gældende regler så 11,25 slag = 11 slag.
Altså har spiller A nu 11 tildelte slag som fordeles efter banens handicapnøgle. Spiller B har ingen tildelte.

Halveret hul
Et hul halveres, hvis begge spillere kommer i hul i det samme antal slag.

Vinder af matchen
En match vindes af den spiller, der har vundet flest huller. Hvis eksempelvis en spiller efter 16 huller er 3 huller oppe (dvs har vundet 3 huller flere end modstanderen), er matchen afgjort, da modspilleren ikke kan nå at udligne. Er matchen efter 18 huller uafgjort (halveret match), forlænges matchen til én af spilleren vinder et hul.
At give modstanderen næste slag, et hul eller matchen
En spiller må give modstanderen et hul eller matchen på et hvilket som helst tidspunkt, inden hullet eller matchen er færdigspillet. Når en spiller har givet modstanderen et slag, et hul eller matchen, kan “gaven” hverken nægtes modtaget eller trækkes tilbage.

Efter første runde inddeles spillet i en taber og en vinderrunde.

Protester
Hvis der i hulspil opstår uoverensstemmelser eller tvivl mellem spillerne, og der ikke kan komme en behørig autoriseret repræsentant for Komiteen til stede inden for et rimeligt tidsrum, skal spillerne fortsætte matchen uden ophold med den oprindelige bold, og tvivlen kan derefter afgøres efter matchen.

Almindelig straf
Straffen for overtrædelse af en regel i hulspil er tab af hul, medmindre andet er foreskrevet.

Det skal pointeres, at der ikke kan spilles hulspil om tirsdagen samtidig med deltagelse i Ladies Section Matchen.

 

Præmier
Præmiepuljen for hulspil fordeles, så der er præmier til både vinder af Vinderrække og Taberrække, samt runner-up i begge rækker.

Præmierne bliver fordelt, som følgende:

  • Vinder Vinderrække 2/6 af præmiepuljen
  • Vinder Taberrække 2/6 af præmiepuljen
  • Runner-up Vinderrække 1/6 af præmiepuljen
  • Runner-up Taberrække 1/6 af præmiepuljen