Vedtægter for Ladies’ Section, Skanderborg Golfklub 

§1. Klubbens navn er “Ladies Section”.

Ladies Section er en “klub i klubben” Skanderborg Golfklub. Ladies Section blev stiftet i 1995. 

§ 2. Formål:

At samle Skanderborg Golfklubs kvinder til socialt og sportsligt samvær.

§3. Medlemskab:

Alle kvindelige medlemmer af Skanderborg Golfklub over 18 år med et registreret handicap kan blive medlem af Ladies Section. Gælder også for flexmedlemmer. 

§ 4. Kontingent:

Fastsættes af generalforsamlingen.

Nuværende kontingent er 100,00 kr. årligt. Kontingentet giver ret til at deltage i diverse aktiviteter i Ladies Section mod betaling af matchfee.

I specielle tilfælde vil inviterede gæster kunne spille med mod betaling af matchfee uden at betale kontingent. 

§ 5. Generalforsamling:

Afholdes hvert år den sidste tirsdag i september.

Generalforsamlingen vælger bestyrelsen. Stemme- og taleberettigelse på generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent for den indeværende sæson.

§ 6. Bestyrelsen:

Består af 6 personer, der vælges for 2 år ad gangen.

Efter generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig med formand, kasserer, sekretær, sponsorer og webmaster 1 og 2.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen fastsætter årets matchfee´s.

Bestyrelsen planlægger og afholder i øvrigt årets aktiviteter, diverse matcher, udflugter og øvrige sociale sammenkomster med hensyntagen til evalueringen på generalforsamlingen. 

§ 7. Regnskab:

Bestyrelsen aflægger regnskab på generalforsamlingen. Formand og kasserer er underskrifts ansvarlige i Ladies Sections valgte pengeinstitut. 

§ 8. Vedtægtsændringer:

Besluttes på generalforsamlingen. 

§ 9. Ladies Sections opløsning:

I tilfælde af Ladies Sections opløsning tilfalder likvide midler Skanderborg Golfklubs juniorafdeling.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. september 2012