Persondatapolitik for Skanderborg Golf Klub

Skanderborg Golf Klub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Skanderborg Golf Klub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Skanderborg Golf Klubs behandling af dine personoplysninger. Skanderborg Golf Klub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

​1. Hvornår indsamler og anvender Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Skanderborg Golf Klub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Skanderborg Golf Klub, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du på anden vis ønsker at gøre brug af Skanderborg Golf Klub uden at være medlem.
  ​Når du tilmelder dig som medlem af Skanderborg Golf Klub eller ønsker at gøre brug af Skanderborg Golf Klub indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Skanderborg Golf Klub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne sende dig spørgeskemaer via GolfBox-applikationen (ejet af GolfBox A/S) vedrørende din oplevelse af Skanderborg Golf Klub. I denne forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, emailadresse, nuværende golf-handicap, medlemsnummer hos Dansk Golf Union samt din tidligere/nuværende golfklub.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement, oprettelse af en aftale relateret til Skanderborg Golf Klub, eller når du kontakter Skanderborg Golf Klub med spørgsmål via e-mail eller telefon. Skanderborg Golf Klub gør opmærksom på, at hjemmesiden www.skanderborg-golfklub.dk ejes og administreres af Skanderborg Golf Klub, og at oplysninger, du i øvrigt frivilligt oplyser i forbindelse med brug af hjemmesiden www.skanderborg-golfklub.dk, ikke er underlagt denne persondatapolitik.

 1. Hvornår videregiver Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Skanderborg Golf Klub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • a. leverandører Skanderborg Golf Klub samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Skanderborg Golf Klub for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Skanderborg Golf Klub;
 • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Skanderborg Golf Klub, herunder GolfBox A/S (ejer af GolfBox-applikationen); eller
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • d. Udvalg og sections i Skanderborg Golf Klub for i begrænset adgang til dine oplysninger i Golfbox i forbindelse med deres udvalgs-/sectionstjeneste. Udvalg og sections er underlagt samme begrænsninger, og skal sørge for overholde disse.

 

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse eller booking af en golftid eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Skanderborg Golf Klub.

 1. Hvordan beskytter Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Skanderborg Golf Klub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Skanderborg Golf Klub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Skanderborg Golf Klub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Skanderborg Golf Klubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Skanderborg Golf Klub behandler om dig, kan du rette henvendelse til golf@skanderborg-golfklub.dk eller telefonnummer 8653 8688.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Skanderborg Golf Klub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Skanderborg Golf Klub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Skanderborg Golf Klub er betinget af, at du afgiver de i Skanderborg Golf Klubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.

Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.

 1. Hvor længe opbevarer Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Hos Skanderborg Golf Klub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Skanderborg Golf Klub), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Skanderborg Golf Klub sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes, ligesom der for eksempel til GolfBox A/S (i GolfBox-applikationen) indberettes, at du ikke længere er medlem af Skanderborg Golf Klub.

 1. Hvad sker der, når Skanderborg Golf Klub ændre denne persondatapolitik

Skanderborg Golf Klub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Skanderborg Golf Klub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Skanderborg Golf Klub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Skanderborg Golf Klub på golf@skanderborg-golfklub.dk.

 1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Skanderborg Golf Klub

Hylke Møllevej 2

DK-8660 Skanderborg

golf@skanderborg-golfklub.dk

+ 45 86 53 86 88

Sidst revideret 21. marts 2018.​