Persondatapolitik for Skanderborg Golf Klub

Skanderborg Golf Klub er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Skanderborg Golf Klub, og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Skanderborg Golf Klubs behandling af dine personoplysninger. Skanderborg Golf Klub behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning.

​1. Hvornår indsamler og anvender Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Skanderborg Golf Klub indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

 1. Når du indmelder dig som medlem af Skanderborg Golf Klub, eller udøver medlemsaktiviteter.
 2. Når du på anden vis ønsker at gøre brug af Skanderborg Golf Klub uden at være medlem.
  ​Når du tilmelder dig som medlem af Skanderborg Golf Klub eller ønsker at gøre brug af Skanderborg Golf Klub indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Skanderborg Golf Klub, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne sende dig spørgeskemaer via GolfBox-applikationen (ejet af GolfBox A/S) vedrørende din oplevelse af Skanderborg Golf Klub. I denne forbindelse indsamles alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, emailadresse, nuværende golf-handicap, medlemsnummer hos Dansk Golf Union samt din tidligere/nuværende golfklub.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement, oprettelse af en aftale relateret til Skanderborg Golf Klub, eller når du kontakter Skanderborg Golf Klub med spørgsmål via e-mail eller telefon. Skanderborg Golf Klub gør opmærksom på, at hjemmesiden www.skanderborg-golfklub.dk ejes og administreres af Skanderborg Golf Klub, og at oplysninger, du i øvrigt frivilligt oplyser i forbindelse med brug af hjemmesiden www.skanderborg-golfklub.dk, ikke er underlagt denne persondatapolitik.

 1. Hvornår videregiver Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Skanderborg Golf Klub kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

 • a. leverandører Skanderborg Golf Klub samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Skanderborg Golf Klub for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Skanderborg Golf Klub;
 • b. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Skanderborg Golf Klub, herunder GolfBox A/S (ejer af GolfBox-applikationen); eller
 • ​c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.
 • d. Udvalg og sections i Skanderborg Golf Klub for i begrænset adgang til dine oplysninger i Golfbox i forbindelse med deres udvalgs-/sectionstjeneste. Udvalg og sections er underlagt samme begrænsninger, og skal sørge for overholde disse.

 

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med oprettelse eller booking af en golftid eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Skanderborg Golf Klub.

 1. Hvordan beskytter Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Skanderborg Golf Klub har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Skanderborg Golf Klub sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Skanderborg Golf Klub kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Skanderborg Golf Klubs sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

 1. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Skanderborg Golf Klub behandler om dig, kan du rette henvendelse til golf@skanderborg-golfklub.dk eller telefonnummer 8653 8688.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Skanderborg Golf Klub behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Skanderborg Golf Klub om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Skanderborg Golf Klub er betinget af, at du afgiver de i Skanderborg Golf Klubs indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, der kan kontaktes via dt@datatilsynet.dk.

Du kan finde mere information på Datatilsynets hjemmeside.

 1. Hvor længe opbevarer Skanderborg Golf Klub dine personoplysninger

Hos Skanderborg Golf Klub gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Skanderborg Golf Klub), eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Skanderborg Golf Klub sletter derfor dine personoplysninger løbende, efterhånden som de formål, de behandles til, afsluttes, ligesom der for eksempel til GolfBox A/S (i GolfBox-applikationen) indberettes, at du ikke længere er medlem af Skanderborg Golf Klub.

 1. Hvad sker der, når Skanderborg Golf Klub ændre denne persondatapolitik

Skanderborg Golf Klub opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at Skanderborg Golf Klub løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Skanderborg Golf Klub dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Skanderborg Golf Klub på golf@skanderborg-golfklub.dk.

 1. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Skanderborg Golf Klub

Hylke Møllevej 2

DK-8660 Skanderborg

golf@skanderborg-golfklub.dk

+ 45 86 53 86 88

Sidst revideret 21. marts 2018.​

Privatlivspolitik for Skanderborg Golf Klub

[11. april 2018]

 I forbindelse med dit medlemskab (omfatter også prøvemedlemsskaber) i Skanderborg Golf Klub behandler vi en række oplysninger om dig.

Efter databeskyttelsesforordningens artikel 13 skal vi give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine data. Vi har derfor udfærdiget denne privatlivspolitik, hvor du kan læse nærmere om behandlingen af dine data, når du er medlem af Skanderborg Golf Klub.

Det er vigtigt for os at understrege, at vi alene behandler dine oplysninger til brug for dit medlemskab af Skanderborg Golf Klub. Vi videresælger aldrig oplysninger om vores medlemmer til andre, ligesom vi ikke udleverer dine data til andre end beskrevet i denne privatlivspolitik

Skanderborg Golf Klub er dataansvarlig – kontaktinformation

Skanderborg Golf Klub er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget fra dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen Skanderborg Golf Klub kan kontaktes her:

Skanderborg Golf Klub

Hylke Møllevej 2, 8660 Skanderborg

CVR-nr: 14351590

Telefon: 86 53 86 88

Mail: golf@skanderborg-golfklub.dk

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger, herunder retsgrundlaget

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er et golfmedlemskab i Skanderborg Golf Klub.

Dine oplysninger behandles således for at kunne håndtere dig som medlem i Skanderborg Golf Klub hvilket omfatter:

 • [orientering om Skanderborg Golf Klubs aktiviteter i klubben og i klubhuset eksempelvis i nyhedsbreve og klubblad
 • [håndtering af adgang til spil på banen]
 • [registrering af score]
 • [turneringsplanlægning og -afvikling]
 • [håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne]
 • [opfyldelse af medlemsforpligtelser, herunder opkrævning og betaling af kontingent]
 • [afholdelse af sociale arrangementer og sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter]
 • [brug af situationsbilleder taget i og omkring golfbanen både i dagligdagen og under turneringer]
 • [administration af fritspilsaftale]
 • [registrering og offentliggørelse af klubmestre og hole-in-one på hjemmeside og i klubhuset]
 • [administration af Golfhæftet]
 • [udsendelse af spørgeskemaer/tilfredshedsundersøgelser om dit medlemskab i klubben]
 • [opbevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende]
 • [oplysninger om forældrene til børn og unge under 18 år af hensyn til kontaktmuligheder].
 • [hvis du som frivillig indtræder i Skanderborg Golf Klubs bestyrelse, i en bestyrelse i en af klubberne-i-klubben, eller i et udvalg vil dine kontaktinformationer i form af navn, mail, telefon og billede blive delt med klubbens medlemmer på hjemmeside, i kommunikationen til medlemmer, i klubhuset og andre steder, hvor det er relevant at oplyse, hvordan klubbens medlemmer kan kontakte dig]

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b), idet de behandles for at kunne opfylde den kontrakt (aftale), der er mellem dig og klubben om et medlemskab af Skanderborg Golf Klub.

Retsgrundlaget for behandlingen af dit CPR-nummer til brug for indhentelse af børneattest følger af Databeskyttelseslovens kapitel 3, jf. børneattestloven §2, stk. 1.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler personoplysninger på:

 • Medlemmer omfattende både børn og unge under 18 år og voksne.

Som udgangspunkt behandler vi alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som eventuel tidligere golfklub, golfhandicap osv.

For det tilfælde, at du deltager i foreningens arbejde som frivillig, og i den forbindelse har med unge at gøre, er vi forpligtet til at indhente børneattest på dig. I sådant tilfælde vil vi også behandle dit CPR-nr. til brug for indhentelse af børneattesten, ligesom vi vil behandle den modtagne børneattest.

 • Greenfee gæster

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, e-mailadresse samt golfrelevante oplysninger som, golfhandicap osv.

 • Endagsgæster

Endagsgæster omfatter personer, som ikke er medlem af klubben, men som blot er på besøg en enkeltdag i klubben, eksempelvis deltagere i junioruge, skoleklassebesøg, besøgende ved company days, åbent hus besøgende m.v.

Vi behandler alene ”almindelige personoplysninger” i form af kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, telefonnummer, fødselsdato og e-mailadresse

Deling af dine persondata

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere:

 • Golfbox]
 • Økonomisystem
 • Betalingsservice med henblik på betalingsformidling
 • Andre medlemmer i klubben
 • Journalister der dækker turneringer
 • Bank
 • Politiet når vi indhenter børneattester
 • Rådgivere som advokater og revisorer m.v.
 • Dansk Golf Union som er specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF) til varetagelse af golf-sportens interesser og udvikling
 • Golfhäftet i Sverige AB – kun for gæster der spiller med Golfhæftet
 • Offentlige myndigheder, f.eks. SKAT for gavedonationer

Hvor får vi dine personoplysninger fra?

Personoplysningerne behandlet af [indsæt golfklubbens navn] indhentes alene hos dig eller den værge, som har meldt dig ind

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du er medlem hos os, og i op til 3 år efter kalnderåret for din udmeldelse af praktiske og administrative hensyn. Såfremt vi måtte have et tilgodehavende hos dig, eller lovkrav om at opbevare længere, vil vi dog opbevare dine data, så længe det er relevant i forhold til disse regler/formål.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi opdaterer denne privatlivspolitik, hvis der sker ændringer i den måde, som vi behandler dine persondata på. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside, og vil også blive sendt ud til orientering til alle medlemmer.