Senior Section – Eclectic

Eclectic turnering-stableford

Tilmeldingsgebyr: Kr. 25,- ( til præmier) indbetales på konto 61910007768958

Tilmelding senest d. 01. april. De dage, som i matchprogrammet er mærket E, er helt normale spilledage, og er kun en påmindelse til de som er tilmeldt eclectic turneringen.

Spilleregler for eclectic turneringen:  Det bedste resultat, som du opnår på hvert hul, er det der tæller, og summen af disse resultater udgør din samlede score. Samme tee sted farve under turneringen.

Matchkommiteen justerer scorekortene efterhånden som turneringen skrider frem, og en liste vil inden  næste E spil blive hængt op på opslagstavlen, så du kan følge dine fremskridt i turneringen. Deltagerne i turneringen skriver et stort E øverst i højre hjørne af scorekortet.

Rækkeinddeling: Inddelingen af holdene bliver afhængig af, hvor mange der tilmelder sig.

Uanset evt. senere ændring af hcp forbliver man i den tilmeldte række.