Matchprogram 2018 for Senior Sektion

 

Spilledage: onsdage mødetid senest 15 min. før start.

 

2018 April-sept. Okt.-dec. Dec.-april
18 huller

9 huller

  8.30

10.30

  9.00

11.00

9.30

Kontingent

 

Alle indbetalinger bedes foretaget over netbank inden d. 1. marts

På konto nr. 6191-0007768958

A- Medlem kr. 250,- ingen match fee

B- Medlem kr.30,- + match fee  pr. gang kr. 30,-

Spillere, som har opnået spilleret til 18 huls banen og en i parforholdet har passeret 60 år, er begge meget velkomne i Senior sektionen.

Der spilles EDS hver onsdag (- holdspil)

 

Nærmest flaget:

1 flagstangslængde på alle par 3 huller,

Lykkes dette skrives der et stort F på kortet og der vindes en fl. vin – vinen er sponseret af Kvickly, Skanderborg

 

Matchtilmelding:

De dage, som i programmet er mærket X,  kræver forhåndstilmelding.

Tilmeldingslister ophænges 2 uger før matchen og tilmelding skal overholdes.

 

Venskabsmatcher:

Tilmeldingsfristen skal overholdes.

Tilmelding til venskabsmatcher og andre arr. er bindende. Udeblivelse fritager IKKE for betaling.

Der er ingen præmier på hjemmebane, når venskabsmatcher afholdes på udebane.

 

Rækkeinddeling:

18 huller

Damer A: hcp 0-30,5                 Herrer A: 0-24,9

Damer B: hcp 30,6-35,9            Herrer B: 25,0-32,9

Damer C: hcp 36,0-54,0            Herrer C: 33,0-54,0

Alle er velkomne til at spille 9 huller. Præmier som ved 18 huller dog

min. 3 spillere.

 

Vis hensyn til banens flow: Er der den mindste tvivl om boldens placering, så spil en provisorisk bold det koster ikke noget. Derimod er det unødig tidsforbrug, at gå tilbage og spille en ny bold.

 

April         04                Stableford         +  GENERALFORSAMLING

11                 Stableford

18        E       Stableford

25        X     Foursome/stableford + Fællesspisning

Maj          02                Stableford

09        E     Stableford

16                Holdspil/stableford

23         E      Stableford

30         X     Venskabsmatch med Himmelbjerget (hos os)   

 Juni        06       E       Stableford

13                Stableford

20       X      Mexican Scramble

27        X     Venskabsmatch med Juelsminde (hos os)

  Juli       04                Slagspil

11        E       Stableford

18                Stableford

 25       X     Greensome/stableford + Fællesspisning

August      01                Stableford

08       X     Venskabsmatch med Odder i Odder

15               Aflyst pga. arrangement i klubregi

22        E       Stableford

29                Udflugt til Mollerup

 

September 05      X     Foursome/stableford

12        X     Seniormesterskaber spilles over 2 onsdage der

spilles slagspil med fradrag af SPH. Tilmeldingen er

bindende 1. dag. Bolden skal i hul.

Det er tilladt at gå tilbage og spille en ny bold. Der spilles i

6 grupper: Dame A- B og C Herrer A-B-og C. De der ikke spiller

mesterskab  2. dag spiller stableford efter vanlige regler.

19                 Seniormesterskaber 2. afd./ Alm. Stableford og

Præmieuddeling. Er der ens score blandt de bedste spillere

fortsættes spillet på hul 18 til en vinder er fundet.

Hvis flere runner up er lige,  er der 1 fl. vin til hver.

26     X        Venskabsmatch med Horsens i Horsens

Oktober   03              Slagspil

10       E      Stableford

17                Stableford samt præmietildeling til eclectic

24               Stableford

31       X     Greensome/stableford

November 07           Stableford

14                Slagspil

21                Stableford

28        X   Juleafslutning der spilles 9 huller norsk stableford fra kl. 09.30-12.30.

Derefter julefrokost med div. spil.

December 05          Vintergolf starter og fortsætter frem til og med 27. marts.

 

Eclectic turnering-stableford

Tilmeldingsgebyr: Kr. 25,- (til præmier) indbetales på konto 61910007768958

Tilmelding senest d. 01. april. De dage, som i matchprogrammet er mærket E, er helt normale spilledage, og er kun en påmindelse til de som er tilmeldt eclectic turneringen.

Spilleregler for eclectic turneringen:  Det bedste resultat, som du opnår på hvert hul, er det der tæller, og summen af disse resultater udgør din samlede score. Samme tee sted farve under turneringen.

Matchkommiteen justerer scorekortene efterhånden som turneringen skrider frem, og en liste vil inden  næste E spil blive hængt op på opslagstavlen, så du kan følge dine fremskridt i turneringen. Deltagerne i turneringen skriver et stort E øverst i højre hjørne af scorekortet.

Rækkeinddeling: Inddelingen af holdene bliver afhængig af, hvor mange der tilmelder sig.

Uanset evt. senere ændring af hcp. forbliver man i den tilmeldte række.

Spilleregler for slagspil:

A-række spillere spiller bolden i hul. for B- og C-række gælder følgende: Er bolden ikke i hul på 2x banens par tillægges 1 slag.

Der noteres 7/9/11 på Scorekortet på henholdsvis par 3/4/5 hullerne

 

Bestyrelsen:                              TLF.                     e-mail

Arne Bjerg                                    21473164             adyogarne@hotmail.dk

Dorete Jensen                            40223473             de2jensen@hotmail.dk

Gerda Siggaard                          21254623             gerda.siggaard@post.tele.dk

Ingrid Grønnegaard                   21277483             groennegaard.lassen@gmail.com

Jørgen Førgaard                        23880085             j.foergaard@privat.dk

Jørgen P. Mikkelsen                 21633155              jpmikkelsen9@gmail.com

Knud Aage Lyngaae                  21764815             knudaage@lyngaae.dk

Kontoret   86538688