Skanderborg Golfklub Seniorsektion
Resultatopgørelse     2017
Indtægter
Medlemskontingenter 26.625,00
Medlemskontingent Eclectic 1.000,00
Vintergolf, bankrente m.m. 129,35
Indtægter i alt     27.754,35
Udgifter:
Drift
Præmier m.m. -20.030,00
Arrangementer
Arr., Venskabsmatcher -340,00
Julefrokost -4.007,30
Drift & Arr. i alt -24.377,30
Administration
Kontorartikler, telefon o.lign. -348,05
Møder o.lign. -2.828,00
Gravering, m.m. -1.140,00
Diverse -248,90
Administration i alt -4.564,95
Udgifter i alt     -28.942,25
Årets Driftresultat     -1.187,90
Beholdning primo 14.716,76
Periodens resultat -1.187,90
Beholdning ultimo 13.528,86
Vinlager:
Beholdning ultimo:
Rød 123 á 35 4.305,00
Hvid 66 á 35 2.310,00
Værdi vinlager ultimo: 6.615,00

REFERAT AF KONSTITUERENDE BESTYRELSESMØDE I SENIORSEKTION 4. april 2018.

Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede. Jørgen Mikkelsen blev budt velkommen som ny suppleant, der deltager i bestyrelsesmøderne.

De forskellige poster blev fordelt således:

Jørgen Førgaard formand.

Gerda Siggaard næstformand.

Knud Aage kasserer.

Dorete står for venskabsmatcherne.

Arne står for eclectic, regulerer handicaps ugentligt og står for vinindkøb.

Ingrid er sekretær.

Jørgen Mikkelsen suppleant.

Gerda forslog, at der blev lavet en vagtplan for onsdagene. I første omgang skulle hver især sende en mail til Gerda om, hvilke onsdage man IKKE kunne deltage i 2. kvartal. Derefter ville hun udfærdige en vagtplan.

Referent: Ingrid.