Venskabsmatch i Juelsminde onsdag den 19. juni 2019

Mødetid og udlevering af scorekort 8.00 – 8,30

Flaghejsning og briefing: kl. 8.30 – Gunstart kl. 9.00

Max deltagere 40. Senest tilmelding og betaling onsdag d. 12. juni.

Spisning excl. drikkevarer: Kr. 100,00.

Greenfee for ikke ØGR kr. 250,00

 

Indbetaling på konto nr.6191-0007768958 for frokost og eventuel greenfee

 

Buggy bestilles hos pro Peter Mason – tlf. 40776970 og afregnes med ham.

 

 

 

 

 

 

 

FÆLLESSPISNING sidste onsdag i måneden iht. programmet.

PRIS: 125 kr. for mad, kaffe og kage, der betales på dagen til restauranten.

Af hensyn til køkkenet bedes man tilmelde sig på listen, der rundsendes 2 onsdage før og sættes på opslagstavlen i kælderen.

SENESTE TILMELDING/AFBUD kl. 15.00 mandagen før spisningen til

Jette Rohde, tlf. 6463 2840 eller på mail: jr@restaurant-skanderborg-soe.dk