Vinterbane

Vintergolf – regler for Skanderborg Golf Klub

 1. Der skal spilles fra vinterteesteder (måtter)
  Der må tees op udenfor måtten men skal ske indenfor maks. 20 cm. fra måttekant.

 

 1. Spilleren skal medbringe egen slagmåtte som skal anvendes på fairway, i semirough og på forgreens. (der må ikke tees op på slagmåtten)
  I bunker lægges op i sandet indenfor 20 cm.

 

 1. Bolden må renses inden den spilles fra slagmåtte eller i bunker (lægges op).

 

 1. Der må ikke lægges op i rough og i vandhazarder.

 

 1. Der spilles til vintergreens – markeret med flag.

 

 1. Ved putting er måtte ikke obligatorisk

 

 1. Bolden skal droppes ud fra sommergreens.
  For at skåne sommergreens er færdsel på disse ikke tilladt, det er dog tilladt at hente sin bold hvis den lander på sommergreens.
  Der er ikke straf for at ramme en anden bold på vintergreen.

 

 1. På vintergreen er bolden i hul med +1 slag, når den ligger indenfor en normal putters længde fra hulkant.

 

 1. I øvrigt gælder de almindelige golfregler.

 

 • Sne og is er enten tilfældigt vand eller løse naturgenstande efter spillerens valg.
 • Konverteringstabel er synlig ved skranken og i skabet ved tee 1.