Banen lige nu

Banens tilstand

Så er vi gået på fuld sommerbane inkl. buggykørsel – så kom glad.

Pga. den megen regn spiller vi med Lay-up på fairway og forgreens:

Midlertidig lokalregel – spil med lejeforbedring.

“Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

·         Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

·         Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:

·         Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:

o    Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og

o    Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”