Baneudvalg

Baneudvalget 

Ny struktur  i baneudvalget fra 2024. Medlems repræsentanter, holder møderne uden deltagelse af daglig drift (chef greenkeeper og Club manager)

Alle der måtte have forslag vedr. banen, er velkommen til at indsende disse pr. mail: alstrupb@gmail.com

Opgaver:

 • Sætte mål for banens vedligeholdelsesstandard, samt løbende opfølgning.
 • Plan for banens udtryk naturbane/ parkbane ?
 •   – F. eks smalle/brede fairways, forløb af disse.   
 •   – Klipning under træbevoksninger, samt beskæring af træer.  .                                                                           
 •  Plan for bunkers, udtryk- sandtype. 
 •   – Hvordan undgår vi de mange sten ?   
 •   – bunkerkanter, skarp skårne el. naturudtryk med lang græs der
 •  hænger ned over kanterne og dækker den bare jord ?
 •  Udarbejde beplantningsplan, og løbende vedligeholde denne.
 •  Planlægge og prioritere tilretninger og forbedringer af banen. 
 •  
Baneudvalget  har det lange lys på.
 

Formanden holder møde med daglig drift efter behov, hvor beslutninger fra      baneudvalget forelægges til udførelse.

Alle planer og visioner af større økonomisk omfang skal godkendes af bestyrelsen.        

Daglig drift:

Chef Greenkeeper, Club Manager og Baneudvalgsformand:

              Normal pleje af banen i sæson.

 • Udarbejde årsplan for banens pleje.
 • Orienter medlemmerne om større banearbejder, baneændringer, baneproblemer og banelukninger (begrundet i banens tilstand, Turneringer etc.).
 • Udarbejde driftsbudgetter til godkendelse i bestyrelsen, samt overholdelse af disse.
 • Vurdere maskinpark og materiel og udarbejde flerårige planer og budgetter for vedligeholdelse, udskiftning og anskaffelse af maskiner og andet materiel.                                                                  
 

Kontaktpersoner

Bjarne Alstrup

Formand for baneudvalget
+45 29 85 16 62 Email: alstrupb@gmail.com

Tage Kvist Andersen

Tage Kvist Andersen

+45 40 45 02 39

Andreas Jørgensen

Andreas Jørgensen

Tlf. +45 21 24 75 56

Carsten Pedersn

Carsten Pedersen

Tlf. +45 51 37 24 62

Helle Riising

Helle Riising

+45 26 22 74 57

Thorkild Reher

Thorkild Reher

Tlf. +45 23 48 18 42