Du finder klubbens vedtægter her Vedtægter

Bestyrelsen

null

Bente Enemark

Formand for bestyrelsen

 • Markedsføring
 • Sponsor
null

Michael Simonsen

Medlem af bestyrelsen

 • Turneringsudvalg
 • Husudvalg
null

Uffe Langballe Jensen

Medlem af bestyrelsen

 • Kasser
 • Begynderudvalg
  28875150

Erik Ericon

Medlem af bestyrelsen

 • Restaurationsudvalg

Anne-Marie Kruse

Medlem af bestyrelsen

 • Juniorudvalg
null

Henning Hjørnholm

Medlem af bestyrelsen

 • Baneudvalg

Peter Thorsøe Jensen

Medlem af bestyrelsen

 • Markedsføring
 • Sponsor

Lene Sillassen

Suppleant til bestyrelsen

John Frost

Suppleant til bestyrelsen

Udvalg

null

Henning Hjørnholm

Baneudvalg

20486622

null

Tage Larsen

Baneservice
50888800
null

Uffe Langballe Jensen

Begynderudvalg
28875150
null

Rasmus Haagemann

Elite

Anne-Marie Kruse

Juniorudvalg
51626840
null

Michael Simonsen

Turnering
28351973
null

Jytte Bengtson

Handicap
3094 7547

jyttebengtson@gmail.com

Sponsor
86538688  

Greenkeeperne

null

Henning Hans Nissen

Chefgreenkeeper
null

Bjarne Alstrup

Assistent
null

Simon Lindballe Hansen

Greenkeeperlærling
null

Jan Gert Andersen

Greenkeeper (1. mand)

Træner