Regel- og Handicapudvalg

Udvalgets opgaver
I udvalget tager vi os først og fremmest af regelundervisningen af vores begyndere, men herudover er det også udvalgets opgave at tage sig af formidling af golf- og handicapregler i hele klubben og være medlemmerne behjælpelig med spørgsmål inden for regler og handicap.

Handicapregler
I 2021 indførtes en meget stor ændring af handicapreglerne. Det tidligere EGA-handicap blev erstattet af WHS-handicap.  Du kan finde en kort gennemgang af principperne i WHS-handicappet her.
Link til  de officielle handicapregler foroven på siden.

Golfregler
Golfreglerne opdateres hvert 4. år. Du kan se de sidste ændringer, som gælder fra 2023 her.

Vi anbefaler, at du bruger regelbogen Lommeguiden, som kan købes på kontoret til 25 kr eller app’en Golfreglerne 2023 fra R&A.  Den er gratis og  indeholder de officielle golfregler. Du kan gå ind og se, hvilke regler, der gælder forskellige steder på banen, og der er videoer af forskellige regelsituationer, og det er muligt at tage nogle tests.

Du kan også finde et link til golfreglerne øverst på denne side, og du kan finde flere golfregelvideoer her.

Vedr. lokalregel E5
Vi får mange spørgsmål vedr. denne lokalregel. Du kan se eksempler på anvendelsen af lokalregel E5 på Skanderborg Golfbane her

Vejledninger til indtastning af scores i Golfbox
Indtastning af scores via Golfbox app  – (tryk her)
Indtastning af scores via internettet (hjemmefra) (tryk her)
Indtastning af scores fra touchskærm i klubben (tryk her)
Indtastning af scores fra udenlandske baner (tryk her)
Indtastning af scores med mellem 10-17 spillede huller (tryk her)

 

Kontaktpersoner

Jytte Bengtson

Formand for regel- og handicapudvalget
+45 30 94 75 47

Susanne Bohlbro

+45 40 29 09 49

Kaj-Ove Andersen

Tlf. +45 29 61 26 32

Niels Elung Rasmussen

Tlf. +45 20 15 49 16

Peter Meier Jensen

+45 40 76 51 48