Buggies bestilles i golfbox

Herunder kan du se banens PCC for en given dato

Hul 1

Et spændende og svært par 4 hul, hvor det er godt at have sin strategi fastlagt inden teeslaget. Hullet er domineret af en sø, der er 90-100 meter lang, og hvor fairway smyger sig langs søens højre side. Greenen er gemt bag søen og mellem to bunkers. Der er out of bounds langs hele venstre side og et stykke bag green. Søen starter i 201 meter fra tee 54/50 og i 172 meter fra tee 46, så pas på ikke at drive i søen. En bunker i højre side gør teeslaget sværere.

Hul 2

Et par 5 hul med gode muligheder for at lande i sand! Først i drivet hvor du ikke kan se den gule tange der stikker godt ud fra roughkanten, dernæst er der yderligere to bunkers placeret til venstre op mod flaget til andet eller evt. tredje slag. Det optimale andetslag går op midt i fairway til wedgeafstand af green. Vær opmærksom på at slicede drives kan ryge over på green på hul ved siden af. Out of bounds op langs venstre side af fairway. Green er smal i spilleretningen og beskyttet af en velvoksen bunker. Bag green en høj skrænt som fanger de lange slag, men som kan give anledning til nervøse indspil, for nu er bunker pludselig i spil igen!

Hul 3

Et par 4 hul, der vanskeliggøres af et blindt drive. Andetslaget er også blindt, hvis du ikke når op tæt på trærækken, der er placeret på tværs af fairway. I andetslaget skal du holde til højre pga. en bunker placeret kort af green i venstre side, samt at fairway efter træerne hælder kraftigt mod venstre. Men pas på out of bounds i højre side. Husk at checke for om der er nogen på green eller på naturstien, inden slaget. Ved trærækken er der lidt over 100 m. til green. Husk at ringe på klokken når du går forbi….!

Hul 4

Tilsyneladende et let par 3-hul, men det er vanskeligt af mindst to grunde: der kan være op til 4 – 5 køllers forskel i med/modvind, og vandløbet, der løber på tværs og langs green, er ofte i spil. Søen til højre bag green kommer som regel ikke i spil. Strafområde til venstre og out of bounds langs hele hullets højre side får endvidere det lette hul til at sætte tankerne i gang.

Hul 5

Er et lidt skræmmende hul set fra det højtbeliggende teested 54. Fra tee 50/46 er udslaget blindt. Som for de fleste af banens huller er det igen lykkedes at udnytte det kuperede terræn optimalt. Drivet skal placeres på toppen eller over bakketoppen, for at blive på fairway. Langs højre side er der out of bounds, ligeud en græsbunker og til venstre høje urter! Fairway er bred i starten af hullet, men indsnævres på toppen af landingsområdet for de langtslående. Herfra er indspil ikke svært, kun en mindre greenbunker i højre side beskytter green. Terrænet skråner ned bag green.

Hul 6

Et par 3 hul med flot udsigt over Skanderborg Sø, samt over den lille sø, der afskærer dig fra green. Et højtbeliggende teested, hvor vinden har stor indflydelse på valg af kølle. Alt efter flagets placering og vindretningen kan der let være 2-3 numre til forskel. En bunker er placeret til højre for green. Der er out of bounds bag ved stien, som går fra venstre side og bag om green mod højre. Green hælder svagt mod søen. Når du går mod hul 7, kan du lige bemærke flagplaceringen på 9. green.

Hul 7

Et par 4 hul med dogleg højre op ad bakke hele vejen. Som på de fleste dogleg huller lægges der op til den enkelte spillers evner og mod. Den sikre rute går op bakken til en placering på fairway. Bemærk: korte slag ender i langt græs til venstre, og den gode spiller skal tage sig i agt for ikke at “løbe igennem” dogleg’et og out of bounds.Det kan til tider være svært at finde bolden i rough’en til højre for fairway. Greenbunker kort af green i højre side og out of bounds i venstre side kræver præcist indspil. En green i to niveauer øger vigtigheden af det præcise indspil.

Hul 8

Af læsere i Golfmagasinet betegnet som Danmarks smukkeste par 3 hul. Udsigten fra green ud over Skanderborg Sø og hele området er da også fantastisk. Kort, men ofte vanskeligt pga. en uforudsigelig modvind, som man først opdager når man kommer på green. Der er out of bounds langs hullets venstre side og bag dette privat område. Der er en greenbunker i højre side. Green er hævet mod bagkanten, og bag green skråner terrænet nedad. Ellers skal du nu tage en dyb indånding og se dig omkring……

Hul 9

Man slår ned ad en tunnelformet fairway med en smal indgang i det gamle læbælte. Er man lidt for lang i drivet, kan man ikke se green og har et slag over læbæltet, plus en sø. Ofte vil man have 130 – 150 m i til green. Et vandløb godt 60 meter før green begrænser endvidere elitespillerens landingsområde.En greenbunker til venstre dækker indgangen og der er out of bounds bag green ved skoven. Endvidere en greenbunker i højre side. En udfordrende green hælder kraftigt fra bagkant og ned mod søen.

Hul 10

Hul 10 er et par 5 hul og rated til som et af banens sværeste huller. Fra det højt placerede teested (54), opdager man straks alle forhindringerne: Først de to boldslugende søer (ikke Skanderborg Sø), out of bounds til venstre mod greenkeepergården, og ditto hele vejen i højre side. 10. hul er et af de huller på banen, som kræver størst omtanke. Du skal have styr på dine længder: Et drive over første sø skal være mindst 160 m., men allerede ved 195 m. kommer sø nr. 2. Man kan måske med fordel lægge et mellemlangt jern til venstre for den første sø i stedet.  Langtslående kan slå over alle forhindringerne, men landingsområdet er smalt og du skal passe på vinden!Indspillet vanskeliggøres af græsknolde til højre og en greenbunker til venstre, samt out of bounds umiddelbart efter green.
Se i øvrigt lokalreglen for hul 10 her

Droppezonen findes for foden af bakken.

Hul 11

Hul 11 er et par 4 hul, der er sværere end det umiddelbart ser ud. Der er ingen forhindringer på den lige linie mellem tee og green, undtagen en fairwaybunker i højre side, der kan nås i teeslaget. Rough i venstre side inden vejen kan være meget svært at finde bolde i. I venstre side ved den krydsende vej og efter er der out of bounds ind mod greekeepergården. Green er smal og i flere niveauer med bunker på begge sider. Til venstre for green skråner det ned mod hhv. bunker og tyk rough.

Hul 12

Svagt dogleg højre med en fairwaybunker kort efter trægruppen i højre side. Bag trægruppen højt græs! Ca. 50 m før green brydes fairway af 2 dybe bunkere, der kan drille mange i andetslaget. Green med bløde niveauforskelle. Bunker og trægruppe bagved. Terrænet skråner op bag green. Bedste indfaldsvinkel til green er at holde lidt til venstre.

Hul 13

Et langt par 3, ofte med vinden på tværs af spilleretningen. Trægrupper i begge sider, bunker i venstre side på højde med green og en stor greenbunker i højre, dækkende halvdelen af greenindgangen.Pas på spillere på næste huls teested, til højre for green. Stor diagonalgreen med en indlagt rygning gør den vanskeligt at læse. Par er godt her!

Hul 14

Et par 4 hul uden de store forhindringer op ad fairway. Dog straffes hooks og slices prompte af den seje rough på begge sider af fairway. En bunker er placeret i venstre kant af fairway i 214 m fra tee 54/50 hhv. 166 m fra tee 46. 3 bunkers omkranser green, heraf en kort af green, der kan rammes af de langtslående. Det kan derfor tilrådes at spille sikkert og holde hazarderne ude af spil, da man nemt kan nå green med to slag. Green er i to niveauer, hvor den bageste del er den højeste.

Hul 15

Et par 4 hul, der er domineret af 2 strafområder, omkransende den sidste halvdel af fairway og green. Den forreste halvdel af fairway er uden forhindringer, dog er der sej rough til venstre for fairway. Fairway indsnævres af bunker i højre side og hazard i venstre side i ca. 200 m fra tee 54/50 og ca. 160 m fra tee 46, og derefter kræver den sidste del af hullet en vis nøjagtighed, for ikke at ryge i et af de 2 strafområder. Et stort træ ved venstre strafområde samt en bunker placeret forrest i venstre side af green er med til at besværliggøre slag hen over strafområdet i venstre side af banen.

Hul 16

Langt par 4 hul med højtliggende tee 54. Banens første slag fra tee 54 kræver et slag med en carry over søen på min. 135 meter, ofte i modvind. Det kan godt få nogen til at trække vejret en ekstra gang. Pas på spillere på 18. fairway hvis du laver et slice. Der er out of bounds langs hele venstre side. Den ideelle spillerute flirter med fairway-bunkeren i højre side – den sikre rute er ned midt ad den brede fairway. 58 m fra green brydes fairway i fuld bredde af et vandløb, som ender op i en lille sø bag trægruppen i højre side.
Green er beskyttet af bunker på både højre og venstre side, men er temmelig flad og uden større problemer.
Se i øvrigt lokal regel for hul 16 her

Hul 17

Et par 3 hul, der er forholdsvis svært fra tee 54/50 pga. længden på 162 meter, kombineret med en træbevoksning til venstre og en greenbunker til højre for green, der ikke levner megen plads ved indgangen til en rund flad green. Bag green til venstre ligger en lille sø godt skjult.
Fra tee 46 er der kun 100 m og par bør kunne forventes.

Hul 18

Hul 18 er rated til at være et af banens sværeste huller, og man mødes da også af flere udfordringer på vej mod green. Det er et forholdsvist langt par 4 hul på 374 meter fra tee 54 og 327 fra tee 50/46. Hullet er et ret kraftigt dogleg til venstre, hvor man bør passe på med at “skære” for meget af træerne, da der er vandløb og out of bounds langs hele venstre side. Dårlige teeslag fra tee 54 kan risikere at ende i søen mellem tee 54 og tee 46/50.  I højre side af fairway er placeret en bunker, der starter i 145 meter fra tee 54 og 98 meter fra tee 46/50. For de langtslående er der et par søer til højre for fairway gemt bag træer. Fra fairway er indspillet til green som oftest ukompliceret. Greenbunker ligger før og til venstre for green.