Skanderborg Golfklubs Venner (SGV)

Skanderborg Golfklubs Venner er en almenvelgørende forening, der blev stiftet i forbindelse med en omfattende gældssanering i Skanderborg Golfklub.

Foreningens formål er at sikre et gældfrit og tidssvarende golfanlæg for Skanderborg Golfklub og dets medlemmer. Foreningen skal herudover i videst muligt omfang hjælpe og understøtte Skanderborg Golfklub.

Resultatet af den ledende rolle som Skanderborg Golfklubs Venner stod for, er at Skanderborg Golfklub nu er helt gældfri. Det er med til at sikre medlemmerne mod rentestigninger og giver alt andet lige et medlemskab uden overraskelser.

Baneanlæg og Klubhus blev overdraget til SGV, og samtidig indtrådte SGV i samtlige forpagtningsaftaler omkring den jord som golfbanen ligger på. Parkeringspladsen og den jord klubhuset ligger på blev købt af Skanderborg Kommune, således af at denne del, nu ligger på sin egen matrikel ejet af SGV.

Den samlede finansiering af købet på 7 mio.kr. af anlægget fra Skanderborg Golfklub, blev finansieret via et engangsindskud fra medlemmerne af den nye forening SGV, på 0,5 mio. kr., indskud af Garant-kapital på 2,2 mio. kr., optagelse af sparekasselån 1,5 mio.kr. samt restgæld til Skanderborg Golfklub på 2,3 mio.kr. Depositum og mellemregninger beløber sig til 0,5mio.kr.

Stor velvillighed blandt medlemmerne af Skanderborg Golfklub samt sponsorer sikrede den store del af finansieringen, og det var -og er- et bærende element, at SGV er ”vores” forening. Langt hovedparten af medlemmerne af Skanderborg Golfklub er også medlemmer af SGV. En stor del af Garant-kapitalen er således også skaffet via medlemmerne.

Skanderborg Golfklub betaler leje til SGV for anlægget svarende til de renteudgifter, man havde før gældssaneringen. Det er beregnet at SGV i løbet af 11 år vil have indfriet sparekassegælden og Garant-kapitalen, således at det samlede billede til den tid er, at vi fælles har et gældfrit anlæg.

Udover ovennævnte arbejder bestyrelsen i SGV for at skabe aktiviteter og goder til gavn for fællesskabet. Det vil der komme mere om i den kommende tid. Der er allerede gennemført beslutning om afholdelse af en årlig ”Venne-turnering”, og som tak for hjælpen sidste år, fik alle medlemmer af SGV en Green Fee gratis.

Vi kan ikke love ”Guld og Grønne skove”; men vi appellerer til at medlemmer i Skanderborg Golfklub også vil støtte op om SGV, og blive medlem i denne forening. Det koster et éngangsindskud på kr. 750 for seniorer og kr. 375 for juniorer og ynglinge. Evt. fordeling af indbetalingen over nogle år, kan aftales med kontoret.

Husk på, at hvis vi alle bidrager, så kan vi blive gældfri et år eller to tidligere end forventet.

Allerede nu er vi sikret et fantastisk og tidssvarende baneanlæg, der både hvad angår pris og kvalitet, er fuldt konkurrencedygtigt sammenlignet med andre.

– Bestyrelsen for SGV