Lokale regler

Lokale regler for Skanderborg Golf Klub

Læs de lokale regler for Skanderborg Golf Klub her.
Godkendt af DGU januar 2022

Lokalregler for Skanderborg Golf Klub

Gld. fra 1. april 2022

Banemarkeringer

Hvide markeringerOut of bounds*
Røde markeringerStrafområde
Blå markeringerAreal under reparation
Markeringer med grøn topOmråde med spilleforbud

Markeringer kan være pæle, plader, afstribninger.

*Out of bounds grænsen ved spil af hullerne 3, 12, 13 og 18 defineres af den banenære kant af asfaltvejen.

Ikke-flytbare forhindringer

Alle afstandsmærker i fairway, bænke og henvisningsskilte samt træer med støttepæl(e) er ”ikke-flytbare forhindringer”. Lempelse uden straf efter Regel 16.1

Skyllerender i bunkere:
Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation. Lempelse uden straf i bunkeren efter Regel 16.1c(1) eller uden for bunkeren på flaglinjen med ét strafslag – Regel 16.1c(2).

Droppezone for bold i første strafområde på hul 10:
Som en ekstra lempelsesmulighed for det første strafområde på hul 10, må spilleren tage lempelse med 1 strafslag ved at droppe en bold i droppezonen.  Droppezonen er et lempelsesområde efter regel 14.3.

Provisorisk bold for bold i første strafområde på hul 10 og strafområde ved teestederne på hul 16:
Hvis en spiller ikke ved, om en bold er i et af de nævnte strafområder, må spilleren spille en provisorisk bold efter en af følgende lempelsesmuligheder:  Forrige sted, flaglinjen eller sidelæns drop (eller for strafområdet på hul 10: ved at droppe en bold i droppezonen).

  • Hvis den oprindelige bold findes uden for strafområdet, skal der fortsættes med denne.
  • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for 3 minutter – så kan spilleren vælge enten at spille den oprindelige bold, som den ligger eller fortsætte med den provisoriske bold.

Straf for overtrædelse af disse lokalregler

Generel straf (hulspil: tab af hul – slagspil: 2 strafslag)

Drop bold på fairway ved bold Out of Bounds eller mistet (lokalregel E-5)
Når en bold er out of bounds eller mistet, må spilleren med 2 strafslag efter standard lokalregel E-5 (se opslag i klub/hjemmeside) droppe en bold indtil to køllelængder inde på hullets fairway, ikke nærmere hullet, end hvor bolden krydsede OB grænsen eller skønnes mistet. (“Fairway” er græs i det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, inkl. hullets tee-områder.)
Lokalreglen gælder ikke, når bolden er i et strafområde, eller for den oprindelige bold hvis spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med denne lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Ordensregler / færdsel

Læs om de lokale ordensregler samt færdsel på banen her

Vintergolf – regler

Læs mere om vintergolf regler her, de gælder når vi spiller til vintergreens